Ochrana osobných údajov

1. Kto sme

Webovú stránku http://www.zaparkuj.bike vlastní a prevádzkuje mimovládna organizácia Zelený bicykel o.z. (ďalej len organizácia).

Údaje

Zelený bicykel o.z.
Opatovce nad Nitrou 543
IČO: 50540271
Občianske združenie zapísané v registri Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky pod číslom VVS/1-900/90-49548

Bankové spojenie

Fio banka, a.s.
SK3383300000002001095434
FIOZSKBA

Kontaktná osoba

Miroslav Dian, prezident občianskeho združenia
mirety@zelenybicykel.sk

2. Aké osobné údaje uchovávame a prečo

Pridanie cyklo stojanu do mapy

Pri pridávaní cyklo stojanov do online mapy uchovávame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné ku dodatočnej komunikácii.

 • E-mailová adresa - nevyhnutná v prípade potreby úprav polohy a ďalších údajov týkajúcich sa pridávaného miesta, resp. lokality cyklo stojanu.

Návšteva webových stránok organizácie

Počas tvojej návštevy našich stránok zaznamenávame neúplnú IP adresu (posledná časť IP adresy sa nezaznamenáva), z akých stránok si navštívil/a našu stránku, ako dlho si sa na našej stránke zdržal/a, ktoré konkrétne podstránky si prezeráš a pod. Tieto informácie sú anonymizované a nie sú prepojené s tvojimi osobnými údajmi.

3. Kde uchovávame dáta

Webhosting

Webové stránky organizácie sú uložené na serveroch spoločnosti WebSupport s.r.o.

E-mailové služby

E-mailové adresy aktívnych používateľov online mapy sú uložené na serveroch spoločnosti WebSupport s.r.o.

4. Čo robíme pre bezpečnosť uchovávaných dát

 • Všetky webové stránky organizácie používajú šifrované pripojenie.
 • Pre komunikáciu s e-mailovými servermi používame šifrované pripojenie.

Oznámenie o úniku osobných údajov

V prípade, že zistíme, že došlo k úniku osobných údajov pod našou správou, budeme o tom informovať osoby, ktorých sa daný únik týka, a to ihneď, ako to bude možné. Neskôr budeme informovať o krokoch, ktoré sme učinili pre nápravu danej situácie.

5. Kto má prístup k akým uchovávaným dátam

Ku všetkým uchovávaným údajom, teda e-mailovým adresám majú prístup:

 • Zakladatelia organizácie
 • Podporovatelia projektu
 • Externí programátori
 • Externí zamestnanci

Tvoje osobné údaje nezdieľame s tretími stranami. Jedinou výnimkou je, keď to od nás vyžaduje zákon a iná možnosť neexistuje.

6. Cookies

Čo sú to cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na disk v tvojom počítači, keď navštívite nejakú webovú stránku, ktorá ich používa. Daná webová stránka má potom pri tvojej ďalšej návšteve možnosť informácie uložené v daných cookies prečítať a použiť pre zlepšenie tvojho zážitku z používania danej webovej stránky.

Do cookies sa ukladajú údaje ako napríklad:

 • tvoja identifikácia pre následné návštevy danej stránky (napríklad funkcia "pamätaj si moje prihlásenie")
 • identifikácia zdroja tvojej návštevy na základe toho, na aký odkaz si klikol/a (takzvané affiliate cookies)
 • tvoja identifikácia pre potreby uloženia nastavení webovej stránky (takzvané preferencie) či identifikáciu prípadných problémov s webovou stránkou, ktoré nám dané meranie pomôže odhaliť

Aké cookies používame a prečo

 • Nevyhnutné cookies – sú cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky - preto ich nie je možné vypnúť.
 • Cookies pre zlepšenie výkonu a funkcionality
 • Cookies pre analytiku a prispôsobenie webovej stránky

7. Práva klientov

Právo na zmazanie tvojej e-mailovej adresy z nášho zoznamu

Každý aktívny používateľ online mapy má možnosť kedykoľvek požiadať o zmazanie e-mailovej adresy z nášho zoznamu a to prostredníctvom žiadosti odoslanej na info@zelenybicykel.sk.

Právo na poskytnutie a správnosť údajov

Robíme všetko preto, aby boli všetky údaje, ktoré uchovávame, správne a aktuálne. Na požiadanie (e-mailom na info@zelenybicykel.sk) ti zašleme kópiu údajov, ktoré sú v našom systéme priradené k tvojej osobe. V prípade neaktuálnych údajov ich na základe tvojej e-mailovej alebo telefonickej žiadosti aktualizujeme ihneď, ako to bude možné.

Právo na zabudnutie / vymazanie osobných údajov

Ak sa rozhodneš vymazať všetky svoje osobné údaje v našom systéme, prosím kontaktuj nás e-mailom na info@zelenybicykel.sk a my dané údaje vymažeme ihneď, ako to bude možné.

8. Používanie webových stránok osobami mladšími ako 16 rokov

Webové stránky a služby organizácie sú určené osobám s minimálnym vekom 16 rokov. Ak máš menej ako 16 rokov, prosím opusti túto webovú stránku a nepridávaj do online mapy cyklo stojany.

9. Zmeny v podmienkach ochrany osobných údajov

Tieto podmienky sú v súlade s aktuálnym zákonom o ochrane osobných údajov.